واحد تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه از مهم ترین ارکان سازمانی شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم می باشد. در این زمینه دهها پروژه تحقیقاتی و کاربردی در خصوص تولید محصولات جدید، بهینه سازی فرآیندهای تولید و بکارگیری فناوری های نوین در این شرکت در دست اقدام بوده است. همکاری گسترده با دانشگاه های کشور، مشارکت در کنفرانس های داخلی و بین المللی و عقد تفاهم نامه های همکاری با شرکت های دانش بنیان و مشارکت در تهیه و تدوین استانداردهای ملی از مهم ترین اقدامات واحد تحقیق و توسعه این شرکت می باشد. نتایج این تحقیقات و پژوهش های کاربردی در زمینه تولید محصولات جدید از قبیل غلاف چاه، تولید لوله های پایپجک، لوله های ضدآتش، مخازن ضد اسید و خوردگی ، مبلمان شهری، هتل های لوله ای و سازهای خاص فابیرگلاس مشهود بوده است.

نقش اساسی واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم، تولید دانش جدید بر اساس متدهای دانش بنیان است، بنابراین از دیدگاه رهبران بلفا، این واحد یک عملکرد ضروری است. هنگام توسعه محصولات، فرآیند یا خدمات جدید یا پالایش فرآیندهای موجود، تحقیق و توسعه یکی از مراحل اولیه است. آزمایش و نوآوری اغلب در این مرحله توسط برترین متخصصان کشور شاغل در بلفا انجام می گردد. چرخه تحقیق و توسعه در این شرکت با ایده پردازی و نظریه پردازی های فنی و مهندسی آغاز می شود و به دنبال آن تحقیق و اکتشاف و سپس به طراحی و توسعه می رسد.

تحقیق و توسعه در چه بخش هایی از بلفا انجام می شود؟

تحقیق و توسعه در طیف وسیعی از بخش‌ها، به ویژه واحد تخصصی صنایع و در سایر زیر مجموعه های شرکت در مقیاس های مختلف انجام می‌شود. این فعالیت ها از صنایع فشرده تحقیق و توسعه که به شدت به پروژه های دانش بنیان متکی هستند نقش مهمی در صنعت ما، به ویژه در ساختار مهندسی دارند.

انواع فرآیندهای تحقیق و توسعه در بلفا

تمامی عملیات تحقیق و توسعه با ایده ها و تئوری ها شروع می شود. این تئوری ها می توانند به شناسایی مسائل یا فرصت های جدید منتهی شوند که ارزش های سازمانی و مهندسی بسیاری دارند. فرآیند تحقیق و توسعه همچنین بر کاوش و تحقیق در مورد آن ایده‌ها تمرکز می‌کند تا ببیند چه چیزی امکان‌پذیر است؛ لذا دو نوع اصلی بررسی در تحقیق و توسعه وجود دارد: تحقیقات پایه و تحقیقات کاربردی.

در تحقیقات پایه بلفا، همه چیز در مورد کسب دانش و استفاده از آن برای ایجاد درک و هوش است که واحد صنایع و سایر واحدهای بلفا می تواند از آن به نفع خود استفاده کنند. این دانش می تواند پایه ای برای پروژه های تحقیق و توسعه بیشتر بلفا باشد و به تصمیمات استراتژیک رهبران شرکت مهندسی دپیشتاز صنعت پارس خرم کمک کند. همچنین در تحقیقات کاربردی عناوین بسیاری در واحد تحقیق و توسعه بلفا تعریف شده اند و اغلب به دنبال دستیابی به یک هدف خاص می باشند. این عناوین می توانند استفاده از یک فناوری جدید، دستیابی به یک بازار جدید، بهبود ایمنی یا کاهش هزینه ها و ... باشند. تحقیقات کاربردی بلفا اغلب آن چیزی هستند که به مرحله توسعه منتهی می شوند. نمونه سازی، مدل سازی از فرآیندهای اجرایی و علمی، کلیدی برای مرحله توسعه است زیرا به متخصصان بلفا این امکان را می دهد که مشکلات را شناسایی و بر آن غلبه کرده و طراحی ها را بهبود ببخشند. 
تحقیق و توسعه و ارائه طراحی منحصر به فرد محصولات بلفا با توجه به تغییرات سریع در تقاضای مصرف کنندگان و فناوری های نوظهور صورت می گیرد. به این معنی که همیشه نیاز به انطباق، به روزرسانی دانش و توسعه پایدار دانش بنیان وجود دارد. بلفا قبل از توسعه محصولات جدید، درک عمیقی از بازار و نیازهای خریدار دارد و این زمینه ی خوبی را برای توسعه محصول جدید فراهم می کند. ما در تیم تخصصی R&D بلفا موارد مختلفی را در ابتدا تولید و آزمایش کرده و سپس آنها را برای تحقیقات و آزمایش های بیشتر نمونه سازی می کنیم.

بهبود محصولات و فرآیندهای موجود در بلفا

ارزیابی مستمر محصولات، خدمات و فرآیندهای موجود نیز بخش کلیدی تحقیق و توسعه بلفا است. اگر یک محصول، خدمات یا فرآیندی دیگر راندمان مورد نیاز خریداران را تأمین نکند خطر رکود دارد. همچنین ممکن است فناوری های توسعه یافته ای ایجاده شده باشد که می تواند با تسهیل گری و بهبود، هزینه های تولید و عرضه را کاهش دهد، لذا نظر به افزایش بهره وری یا بهبود ضریب ایمنی، واحد R&D شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم خود را مکلف به پیگیری دانسته و همواره در تراز اول سطح دانش جهانی باقی می ماند. تغییرات قانونی یا تغییر در خواسته‌های خریداران نیز می‌تواند به این معنی باشد که یک محصول یا فرآیند باید تغییر کند یا تکامل یابد تا مطلوب سفارش دهندگان باقی بماند.