درخشش شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم به عنوان واحد نمونه صنعتی استان فارس در سال 1400
درخشش شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم به عنوان واحد نمونه صنعتی استان فارس در سال 1400

شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم برای هفتمین سال متوالی و پس از بررسی شاخص های کمی تولید و استانداردهای کیف...

پنجشنبه, 06 مرداد 1

تجلیل از کارگران نمونه شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم در روز جهانی کارگر
تجلیل از کارگران نمونه شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم در روز جهانی کارگر

به مناسبت گرامیداشت و تجلیل روز جهانی کارگر از کارگران نمونه شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم تقدیر...

شنبه, 10 اردیبهشت 1

مراسم روز جهانی کار و کارگر در شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم برگزار شد
مراسم روز جهانی کار و کارگر در شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم برگزار شد

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر مراسمی باشکوه با حضور ریاست محترم اداره کار و رفاه اجتماعی ، دادستان...

شنبه, 10 اردیبهشت 1