حضور شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم در راهپیمایی 22 بهمن با احداث ایستگاه صلواتی و توزیع چای و شیرینی

شنبه, 22 بهمن 1401


شکوه انقلاب اسلامی در جشن 44 سالگی

 شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم با همراهی پرسنل و مسئولین کارخانه با احداث ایستگاه صلواتی و توزیع چای و شیرینی در راهپیمایی 22 بهمن سال 1401 شرکت کردند.