صدور پروانه مرکز آموزش جوار کارگاهی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس به شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم

یکشنبه, 12 اردیبهشت 1400


صدور پروانه مرکز آموزش جوار کارگاهی از سوی جناب آقای دکترکوشکی ، مدیر کل محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس به جناب آقای مهندس غلام زاده، مدیر عامل محترم شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم.

در مورخ  دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با حضور وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی ( ویدیو کنفرانس) و در سالن اجلاس سازمان فنی و حرفه ای استان فارس با حضور مدیر کل سازمان و  کلیه معاونین و مدیریتهای محترم این سازمان ، مراسم افتتاحیه مرکز آموزشی جوار صنعت شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم برگزار گردید . این رخ داد مهم آموزشی تحولی بزرگ در مجموعه کارخانه و شهرستان خرم بید بوجود خواهد آورد . ضمن تبریک به مدیران محترم کارخانه توفیق روزافزون همگان را در این زمینه از خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم