حضور موثر شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم در سومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

پنجشنبه, 06 بهمن 1401


سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران روز چهارشنبه، 5 بهمن، 1401 لغایت پنجشنبه، 6 بهمن، 1401 توسط دانشگاه تهران, آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت در شهر تهران برگزار گردید. شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم به عنوان یک واحد نمونه صنعتی در حوزه تولیدات لوله های GRP و محصولات کامپوزیت مسئولیت و رسالت خود میداند که آخرین دستاوردهای خود در این حوزه را در قالب سخنرانی و ارائه مقاله به مخاطبین ارائه نماید به همین منظور جناب آقای دکتر حسینی قائم مقام مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره در این همایش به سخنرانی و ارائه مطالب حائز اهمیتی در رابطه با صنعت کامپوزیت ، روش های تولید ، محصولات متنوع این صنعت، زنجیره ی تولید و موضوعات تامین مواد اولیه پرداختند. همچنین جناب آقای عباس زارع و سرکار خانم شایان از پرسنل محترم شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم مقالاتی در این همایش ارائه کردند.