حضور دکتر غلام زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بلفا در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران ۱۴۰۱ WATEX

یکشنبه, 04 دی 1401


به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم، در روزافتتاحیه ی هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران ۱۴۰۱ WATEX، جناب آقای دکتر حسین غلام زاده مدیرعامل و رئیس هیدت مدیره شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم در رأس هیئتی بلند پایه متشکل از اعضای هیئت مدیره، مدیران میانی و کارشناسان این شرکت، در محل غرفه ی این شرکت حضور خواهند یافت و جلسات متعدد در سطوح عالی با مدیران وزارتخانه، شرکت های مشاور و سایر همکاران گرامی با حضور ایشان برگزار خواهد شد. روابط عمومی این شرکت ابراز امیدواری می کند اشخاص و شرکت های مختلف از فرصت حضور ایشان نهایت استفاده را برده و جهت توسعه روابط دو و چندجانبه بهره برداری کافی را داشته باشند.

همزمان با جذب پروژه های عظیم عمرانی سراسر کشور و نیز انتخاب به عنوان واحد نمونه صادراتی، شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم با حضور پررنگ در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران ۱۴۰۱ WATEX، همراه با اعضای محترم هیئت مدیره، مدیران میانی و کارشناسان پرتعداد، در سالن خلیج فارس (شماره 44B) غرفه 2032 منتظر قدوم سبز همکاران گرامی حوزه مدیریت آبی کشور می باشد.

/ انتهای پیام