مقالات شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم

بررسی تحلیلی فناوریهای کامپوزیت در زمینه تعمیرات و تقویت مکانیکی لوله و سازه های فلزی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

حسین غلام زاده ، کامبیز عالمپور

لینک دانلود

 

تحلیل مقایسه ای تغییرات رفتار مکانیکی یک نمونه رزین ونیل استر با درصدهای تعریف شده از افزودنیهای مقاوم به آتش و ضد اشعه فرا بنفش

عباس زارعی کردشولی ، جواد نیکوبخت

لینک دانلود

 

بررسی تغییر ویژگیهای مکانیکی لوله های کامپوزیتی بدون محافظ در بازه زمانی هشت ساله

مجید کریمپور ، عباس زارعی کردشولی

لینک دانلود

 

تحلیل اثرات دمای محیطی بر روی رزین پلی استر با استفاده از آزمون دمای خمش گرمایی

زهرا مسعودی ، عباس زارعی کردشولی ، کامبیز عالمپور

لینک دانلود

 

بررسی ابعاد فیلرهای سیلیس بر تغییرات خواص مکانیکی ( تست کشش) کامپوزیتها

محمود رضا کریمی ، عباس زارعی کردشولی ، احسان خز فروش ،احسان شاکری

لینک دانلود

 

Risk assessment of glass reinforced plastic(GRP) pipe installation

Kambiz Alempour – Hosein Gholamzadeh-Abbas Zareh

لینک دانلود