اهدا لوح تقدیر و تندیس زرین واحد نمونه صنعتی استان فارس به شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم

12333

در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با حضور معاون محترم وزیر صنعت و معدن و تجارت از مدیر عامل شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم تجلیل به عمل آمد و لوح تقدیر و تندیس زرین واحد نمونه صنعتی به این واحد نمونه اهدا گردید .