تجلیل از شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم در همایش روز ملی استاندارد

belfa-sanat

این همایش که در روز بیستم آبان ماه با حضور مهندس ایزدی رئیس سازمان رئیس صنعت ، معدن و تجارت استان و دیگر مسئولان استانی برگزار شد از شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم به عنوان واحد نمونه صنعتی استان با اهدا لوح و تندیس تشکر و قدردانی گردید.

روابط عمومی شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم