حضور موفق شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم در پانزدهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب

WhatsApp Image 2019-11-07 at 9.06.38 AM

شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم از تاریخ ۸ مهرماه سال جاری به مدت چهار روز غرفه تخصصی خود را در طبقه همکف سالن اصلی خلیج فارس برپا نمود.  این رخداد مهم صنعتی با استقبال گسترده مدیران محترم صنعت آب و فاضلاب کشور قرار گرفت و علاوه بر وزیر محترم نیرو و معاونین محترم آن وزارتخانه ، مدیران محترم آب و فاضلاب   استانی از غرفه اختصاصی این شرکت

بازدید نموده و علاوه بر طرح موارد کاری و اجرایی توافقات گسترده ای در زمینه اجرای طرحهای مهندسی حاصل گردید .

WhatsApp Image 2019-11-07 at 9.06.38 AM

WhatsApp Image 2019-11-07 at 9.06.38 AM (1)

WhatsApp Image 2019-11-07 at 9.06.39 AM

WhatsApp Image 2019-11-07 at 9.06.39 AM (1)

WhatsApp Image 2019-11-07 at 9.06.39 AM (2)