بازدید معاون محترم وزیر کشور و هیات بلند مرتبه استانی از کارخانه شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم

WhatsApp Image 2019-09-08 at 8.49.36 AM

جناب آقای دکتر دین پرست معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور  به همراه جناب آقای دکتر رحمانی معاونت محترم  امور اقتصادی استان فارس ،  به همراه جناب آقای مهندس ایزدی ( ریاست محترم سازمان صنعت معدن تجارت استان ) به همراه هیاتی بلند پایه از مقامات و مدیران استانی  از شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم بازدید نموده و از نزدیک در جریان تولیدات این شرکت قرار گرفتند . در جریان این بازدید تخصصی توضیحاتی جامعی  از سوی جناب آقای مهندس غلام زاده مدیر عامل شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم برای هیات محترم اعزامی ارائه گردید

WhatsApp Image 2019-09-08 at 8.48.58 AMWhatsApp Image 2019-09-08 at 8.49.36 AMWhatsApp Image 2019-09-08 at 8.50.37 AMWhatsApp Image 2019-09-08 at 8.52.03 AM