اهداء تندیس هشتمین جشنواره حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم

123333

مدیر عامل شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم در مراسم ویژه جشنواره حمایت از حقوق مصرف کنندگان تندیس هشتمین دوره این جشنواره را دریافت نمودند. لازم به ذکر است در این دوره جشنواره تعداد ۱۲۸ شرکت تولید صنعتی و خدماتی استان فارس مورد ارزیابی قرار گرفته و در پنج گروه مواد غذایی، پتروشیمی، ساختمانی، صنایع روستایی و خدماتی دسته بندی گردیدند.مدیر عامل شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم ضمن تشکر  از کلیه مشتریان وفادار محصولات بلفا اعلام نمودند که اهداف شرکت در سال آتی همچون سالهای قبل بر حمایت گسترده و ارائه خدمات جدید به مشتریان این شرکت می باشد.

2332423

455209991_199942

1313

123333