محصولات جانبی GRP

شرکت بلفا آمادگی خود را جهت ارائه خدمات در زمینه های زیر به مشتریان خود اعلام میدارد :

-طراحی، نصب، اجرا و بازرسی و نظارت بر نحوه نصب و کارگذاری لوله های GRP.

-ارائه خدمات مهندسی.

-مشاوره در زمینه نوسازی خطوط لوله های قدیمی.

-آزمایش و بررسی کیفیت لوله های GRP سایر همکاران در مجهزترین آزمایشگاه های کنترل کیفی.

-قابلیت انجام پروژه ها به روش EPC.