الزامات سختی و کلاش فشار لوله های GRP بلفا

انتخاب لوله های GRP بلفا توسط همکاران محترم، همواره بر اساس الزامات سختی و کلاس فشار بوده است. لوله های بلفا با نهایت ضریب سختی 12500 تولید شده و قابل اجرا می باشند اما عمده ی نیاز پروژه های ملی و بین المللی حداقل سختی ویژه اولیه لوله تا 10000  می باشد. این ضرایب به صورت EI/D3 بر حسب N/m² (Pa) نشان داده می شود. سختی لوله های GRP بلفا برای پروژه های مذکور با توجه به دو پارامتر تعریف می شود که عبارتند از:

  1. شرایط دفن: که شامل خاک بومی، نوع Backfill و عمق پوشش
  2. فشار منفی: در صورتی که وجود داشته باشد. 

شرایط دفن

ویژگی های خاک بومی بر اساس آزمون نفوذ استاندارد ASTM D1586 رتبه بندی می شوند. برخی از مقادیر معمولی تعداد ضربه خاک نسبت به نوع و تراکم خاک در جدول زیر آورده شده است.

 

طیف گسترده ای از انواع خاک های مذکور در جداول ارائه شده است تا امکان سفارشی سازی هر نصب فراهم شود. این اطلاعات کمک می کند تا همکاران محترم مقرون به صرفه ترین نصب را داشته باشند. در بسیاری از موارد، خاک های ترانشه بومی را می توان به عنوان Backfill ناحیه لوله استفاده کرد. حداکثر عمق پوشش مجاز برای سه کلاس سختی مختلف در شش گروه خاک بومی در جدول زیر نشان داده شده است. این اطلاعات با فرض ساخت پشته ی استاندارد، انحراف طولانی مدت مجاز 5٪ (DN 300 - 4000 میلی متر) - 4٪ (DN 100 - 250 میلی متر) و با در نظر گرفتن بار ترافیکی برای سه فشار نمونه ی قبلی محاسبه شده است. مجدداً تأکید می گردد که شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم سابقه موفق تولید و اجرای لوله ها با سختی بیش از 12500 را در کارنامه طلایی خود دارد.

 

 

فشار منفی

دومین پارامتر برای انتخاب کلاس سختی لوله فشار منفی است، البته در شرایطی که وجود داشته باشد، جداول زیر نشان می‌دهد که برای مقادیر مختلف فشار منفی و عمق دفن برای شرایط متوسط خاک بومی و Backfill، کدام سختی در پروژه های تا سقف 10000 قابل استفاده است.

سختی انتخاب شده باید بیشتر از مقدار تعیین شده باشد تا با فشار منفی و دفن سازگاری یابد. برای مالکان، مهندسان و پیمانکاران، مهم است که لوله‌های GRP بلفا در صورت اعمال روش‌های نصب توصیه‌شده با استفاده از بستر مناسب و پشتیبانی Backfill لوله، عملکرد عالی را به دست آورند. مهندسان شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم از طریق تجربه قابل توجهی، دریافته اند که گرانول های فشرده برای استفاده به عنوان Backfill لوله های GRP بلفا ایده آل هستند. لوله و مواد جاسازی شده با هم یک سیستم خاک-خاک با عملکرد بسیار بالا را تشکیل می دهند. برای دستورالعمل‌های نصب کامل، با واحد مهندسی فروش بلفا مشورت کنید.