سیستم های بدون ترانشه

در کلان شهرها و مناطقی که ترافیک سنگین، جابجایی شدید مردم و غیره وجود دارد، نصب لوله به روش حفاری خسارات اجتماعی و اقتصادی شدیدی را به همراه دارد. همچنین قطع تردد در جاده های شلوغ مشکلات بزرگی را ایجاد می کند. در این مورد، سیستم های بدون ترانشه (پایپ جک) ترجیح داده می شوند. همچنین عمدتاً بازسازی خطوط لوله قدیمی، توسط متخصصین و مهندسین داخلی و خارجی عمدتاً توسط سیستم های بدون ترانشه طراحی و اجرا می گردد.

شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم به عنوان به روزترین خط تولید خاورمیانه، لوله های پایپ جک را برای انواع کاربردها، با اتکا بر تکنولوژی اروپایی شرکت مادر خود یعنی تکنوبل لندن تولید می کند. مشخصات فنی و ضخامت دیواره این لوله ها بر اساس نیاز پروژه متغیر است. برای راه حل های سفارشی با توجه به نیازهای پروژه، لطفا با تیم واحد مهندسی فروش بلفا تماس بگیرید.