سیاست های اصلی

به عنوان یک شرکت، هدف اصلی برآورده کردن خواسته ها و انتظارات شرکت های خریدار و بهبود راندمان پروژه های آنهاست. شرکت ما متعهد است که اصول زیر را در لحظه لحظه ی حیات صنعتی-اقتصادی خود رعایت نماید.

  •  به روز رسانی دائمی تکنولوژی خود وفق مفاد تعهدی با شرکت بریتانیایی تکنوبل جهت در دسترس نگهداشتن بالاترین کیفیت در مقابل کمترین هزینه.
  • تولید مطابق با درخواست شرکت های خریدار و الزامات فنی و اطمینان از تحویل به موقع.
  • جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی در چارچوب مفهوم توسعه مستمر.
  • رعایت کلیه الزامات قانونی، اداری و امنیتی مربوط به حوزه فعالیت در حال اجرا بر اساس مر قوانین جمهوری اسلامی ایران.
  • عدم مشارکت در فعالیت هایی که ممکن است اثرات منفی قابل توجهی بر محیط زیست و منابع آبی میهن عزیمان داشته باشد.
  • همکاری و بهره گیری دائم با نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و خبره در حوزه حفاظت محیط زیست، با قرار دادن کیفیت به عنوان هدف اصلی در چارچوب اصول مهندسی.
  • نشان دادن مؤثرترین استفاده از منابع طبیعی در طول فعالیت های تولیدی و بر این اساس، حفظ منابع و بازیافت آنها.
  • اطمینان از آموزش و بروزرسانی های لازم منابع انسانی، جهت اطمینان از اینکه همه کارکنان به کیفیت و آگاهی مطلوب دست یافته باشند.
  • در همه فعالیت ها، حفظ حقوق کارکنان، مشتریان و نهادهای نظارتی در اولویت می باشد.

منابع انسانی؛ سرمایه های ما

شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم قصد دارد با اولویت بخشی به سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری، به قله های ترقی در اخلاق تجاری، کسب و کار و ارزش های اسلامی و اخلاقی دست یابد. در این مسیر، شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم به مثابه یک پیکره ی واحد، در تلاش است با جلب رضایت رضایت کارکنان، خانواده شدن با آنها، قابل اعتماد بودن، چابک بودن، گردآوری تیم خوب و حرفه ای و سایر فاکتورهای رهبری هوشمندانه ی سازمان، به موفقیت جمعی نائل شود.